Đăng lúc: 09:57:36 22/04/2016 - Lượt xem: 1648

1.Giới thiệu Bộ giải pháp quản lý doanh nghiệp AD – Keeper

Hệ thống hoàn chỉnh

AD-KEEPER cung cấp một loạt lớn các chức năng tích hợp vào một nền tảng tổng thể và môi trường web. Xử lý bất kỳ số lượng các công ty con, nhà máy, ngôn ngữ, tiền tệ và quy tắc kế toán. Sử dụng quyền để xem các bảng biểu và báo cáo đồ họa để ra quyết định. Bạn có thể chọn sẵn các báo cáo hoặc dễ dàng tạo ra các báo cáo mới đáp ứng nhu cầu của mình. AD-KEEPER có khả năng mở rộng rất cao, hỗ trợ nhiều máy chủ, khối lượng giao dịch cao, hàng trăm người dùng và sự phức tạp theo yêu cầu của các doanh nghiệp với độ tăng trưởng lớn.

AD-KEEPER có một "từ điển của các ứng dụng ", như là một hệ thống ERP đầu tiên ở giữa cho phép chương trình thích ứng và thay đổi dễ dàng "mà không có lập trình viên". Để thực hiện thay đổi, thêm các yêu cầu mới không còn cần thiết phải liên lạc với một công ty chuyên triển khai hệ thống, giảm đáng kể chi phí bảo trì.

Hỗ trợ nhiều HĐH

AD-KEEPER cung cấp môi trường tương tác web, với truy cập từ một trình duyệt web. Môi trường web tạo điều kiện tích hợp với các ứng dụng khác. Sử dụng công nghệ mã nguồn mở có thể giảm đáng kể chi phí CNTT cho cơ sở hạ tầng và bản quyền. Truy cập vào mã nguồn ứng dụng làm giảm sự phụ thuộc vào người bán và rủi ro của dự án.

Không phí bản quyền

AD-KEEPER phá vỡ truyền thống về chi phí bản quyền cho dự án ERP. AD-KEEPER không có chi phí bản quyền, trong đó làm giảm đáng kể tổng chi phí dự án. Khách hàng tiết kiệm, mà không dựa vào một người bán.

Với AD-KEEPER bạn là độc lập mà không đơn độc, hàng trăm công ty trên thế giới đang dùng AD-KEEPER hỗ trợ.

Làm thế nào để áp dụng mô hình này?

AD-KEEPER được phát triển bởi nhiều công ty trên thế giới. Mỗi đơn vị đóng góp vào phát triển, và hệ thống được phân phối bởi các công ty là một phần của mạng lưới AD-KEEPER, mà chỉ phụ trách thực hiện triển khai, không giấy phép bản quyền

Lợi ích

Các công ty ERP thương mại tìm kiếm để bán giấy phép, vì đó là kinh doanh của họ. Trong khi một đơn vị triển khai AD-KEEPER cung cấp cho bạn các dịch vụ tư vấn tốt nhất, triển khai và thích ứng, đó là kinh doanh của đơn vị triển khai.

2.    Tóm tắt các khả năng AD – Keeper

Quản lý chung

Tổng quan 

 • Thiết kế thống nhất các cửa sổ trong cả ứng dụng
 • Trực quan
 • Đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, nhiều tổ chức đơn vị, phòng ban
 • Đa Chi nhánh
 • Định nghĩa của các cửa sổ và các trường thông tin ( Từ điển dữ liệu hoặc kho dữ liệu )
 • Khả năng mở rộng: Không giới hạn người sử dụng, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, kho hàng, vv.
 • Báo cáo có thể được xuất sang Excel và PDF
 • Thiết lập tương quan của tài liệu: Mỗi tài liệu (hóa đơn, đơn hàng, phiếu chuyển, vv) Có thể thiết lập đánh số riêng của các tiền tố, hậu tố, và số thứ tự đánh số
 • Xác định trước các trường thông tin theo logic (giá trị mặc định)
 • Xử lý theo quy trình: có hoặc không có phê duyệt, phê duyệt nhiều cấp
 • Cho phép hủy chứng từ: hóa đơn, yêu cầu mua sắm, báo nợ, báo có, khoản hoa hồng, vv
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu đính kèm hình ảnh hoặc bất kỳ kiểu tài liệu nào
 • Quản lý phân công giao việc, chat, thông báo chung

 

Hỗ trợ 

 • F1: Mô tả cửa sổ và các trường
 • Di chuyển trỏ chuột qua các trường thông tin để xem mô tả thêm
 • Các cảnh báo có thể khai báo tuỳ biến

 

Người dùng và Bảo mật 

 • Phân vai trò khác nhau cho người sử dụng - Mức độ khác nhau của các truy cập
 • Xác định quy mô (bao gồm cả định nghĩa về phân cấp thông tin)
 • Lưu tự động việc tạo ra và đã sửa đổi một chứng từ, bản ghi phục vụ kiểm soát
 • Một người quản trị đơn vị để kiểm soát tất cả các thiết lập
 • Cung cấp Tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào ứng dụng.
 • Chỉ có người quản trị hệ thống có thể sửa đổi các cửa sổ, tạo cửa sổ mới, vv.
 • Thiết lập người sử dụng/truy cập và quyền/vai trò
 • Thực đơn các cửa sổ và vai trò người sử dụng
 • Cài đặt cách đánh số chứng từ tự động.

 
Quản lý danh mục 

Sản phẩm, hàng hoá 

 • Quản lý theo Lô, ngày hết hạn, số serial, thương hiệu, hình ảnh và có thể khai báo thêm các thuộc tính cho từng loại hàng hoá tuỳ ý
 • Đơn vị đo lường( bạn có thể bán và nhập xuất trên nhiều đơn vị tính)
 • Lựa chọn một số nhà cung cấp xác định của mỗi sản phẩm
 • Sản phẩm thay thế (cho mỗi sản phẩm có khả năng xác định sản phẩm thay thế hoặc tương đương )
 • Khai báo mã sản phẩm, cách đánh mã.
 • Chủng loại hàng hoá theo nhóm phân cấp. Mỗi sản phẩm có thể thuộc về một loại. Các loại là một cây phân cấp với độ sâu không giới hạn.

Bảng giá 

 • Xác thực cho nhà cung cấp/khách hàng, sản phẩm và ngày hiệu lực bảng giá
 • Khả năng xác định bảng giá mua bán một số sản phẩm cho khách hàng nhất định và thời gian nhất định
 • So sánh sự biến đổi giá hiện tại với trước
 • Giữ lịch sử của các thay đổi giá cả(quan trọng để kiểm soát).

  

Quản lý kho 

Kho hàng 

 • Nhiều kho hàng, nhà máy
 • Báo cáo tồn kho trong mỗi kho và tất cả nhà máy, đơn vị.
 • Xác định vị trí chính xác trong kho hàng(mỗi vị trí được khai báo kiểu cấu trúc toạ độ hàng, dãy, vùng)
 • Vận chuyển, các yêu cầu nội bộ hoặc từ xa
 • Dự trữ hàng theo hạn mức tối thiểu và tối đa
 • Tư vấn với hàng tồn kho trong từng kho và trong tất cả các kho
 • Kiểm kê vật lý hàng tồn kho
 • Gía trị hàng tồn kho
 • Kiểm kê Tồn kho tức thời theo một số chủng loại

  

Quản lý quan hệ đối tác 

 • Tên, tên giao dịch
 • Điều khoản thanh toán (ngày hết hạn, ngày thanh toán cố định, các ngày trong tuần, nhiều ngày hết hạn)
 • Điều khoản tín dụng
 • Các khoản đang nợ
 • Điều khoản thanh toán
 • Bảng giá bán
 • Bảng giá mua
 • Giảm giá
 • Liên hệ: Tên, địa chỉ, điện thoại, vv.
 • Lịch sử liên hệ
 • Phân nhóm khách hàng hoặc nhà cung cấp
 • Số dư Hiện tại
 • Kế hoạch mua sắm (nhà cung cấp)
 • Báo giá
 • Quyết định trên tiếp tục tự động trong trường hợp khách hàng đã không trả tiền, gửi thông báo, chặn giao dịch, vv.
 • Lịch sử các cuộc đàm phán, email, và mối quan hệ tổng thể

  

Quản lý nhân sự 

 • Dữ liệu cá nhân
 • Ảnh
 • Tài khoản ngân hàng
 • Tuyển dụng
 • Hợp đồng
 • Đào tạo
 • Đánh giá
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Chế độ
 • Nghỉ việc

Xử lý định kỳ 

 • Cấu hình
 • Liên kết kế toán tự động
 • An Sinh Xã Hội
 • Cơ chế phụ cấp
 • Thuế thu nhập
 • Tiền thưởng
 • Cổ phần
 • Hoa hồng
 • Phân bổ chi phí
 • Hoá đơn

 

Quản lý dự án 

Module quản lý dự án để quản lý tất cả đơn hàng mua và bán hàng được gán cho một dự án. Khi kết thúc nó,bạn có thể biết được chi phí và lợi nhuận.

 • Nguyên vật liệu được sử dụng
 • Kỹ thuật,Tài nguyên
 • Chi phí, lợi nhuận của dự án

 

Mua sắm

Xử lý

 • Ghi nhận tất cả các chi phí liên quan đến việc mua hàng, và phân phối chúng tự động cho các sản phẩm liên quan đến giá trị hoặc số lượng.
 • Tạo đơn đặt hàng: từ lập kế hoạch đến mua sắm

  

Cung ứng 

 • Kế hoạch về nhu cầu hàng hoá, nguyên liệu bởi nhu cầu sản xuất, yêu cầu dự trữ hàng tồn kho tối thiểu, thời gian giao hàng và đơn đặt hàng hiện tại.
 • Tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu mua sắm
 • Hỗ trợ cho quản lý tập trung
 • Đơn đặt hàng: Giá cả, giảm giá và kiểm soát giới hạn giá.
 • Kiểm soát hàng hóa lưu kho để chờ nhận
 • Chỉnh đơn đặt hàng.
 • Tạo đơn đặt hàng từ các đơn đặt hàng bán hàng. Hoàn lại tiền cho nhà cung cấp
 • Hóa đơn của nhà cung cấp
 • Tự động tạo ra từ dòng đơn hàng chưa thực hiện
 • Tự động hóa hàng đầu vào(theo mức ưu tiên)
 • Trả lại hàng cho nhà cung cấp
 • Huỷ bỏ phiếu giao nhận.

 

Nhà cung cấp 

 • Lựa chọn một số nhà cung cấp của sản phẩm
 • Lịch sử của giá Mua hàng
 • Mức độ phù hợp với nhà cung cấp
 • Hình thức và thời hạn thanh toán(điều kh  oản thanh toán )

 

Bán hàng

Hoa hồng 

 • Định nghĩa các loại thuế, phí
 • Người bán
 • Sản phẩm
 • Các nhà cung cấp
 • Dòng sản phẩm
 • Khách hàng
 • Nhóm khách hàng
 • Thanh toán
 • Tỷ suất Lợi nhuận
 • Tất cả các chiều có thể kết hợp các yếu tố tính toán
 • Phí trả lại hàng hoá
 • Báo cáo

 

Bán hàng 

 • Định nghĩa của các chiến dịch
 • Định nghĩa của khu vực bán hàng
 • Phân bổ thu nhập và chi tiêu chiến dịch/khu vực bán hàng

 

Giảm giá 

 • Giảm giá được xác định bởi số lượng hoặc giá trị của doanh số bán hàng
 • Giảm giá cho quy mô (1% lên đến $ 100, 2% lên đến $ 200... )
 • Giảm giá trong thanh toán 
 • Định nghĩa về doanh số bán hàng nói chung, bởi khách hàng, bởi nhóm sản phẩm, bởi dòng sản phẩm
 • Tìm hóa đơn giảm giá khách hàng tự động
 • Hóa đơn hàng giảm giá, không chỉ bởi hóa đơn. Bạn có thể gán nhiều giảm giá trên một hoá đơn

 

Bảng giá

 • Mặc định trên ứng dụng
 • Đối với chương trình khuyến mãi đặc biệt(Giáng sinh,... )
 • Lưu bảng giá cũ
 • Bảng giá theo khách hàng, nhóm khách hàng

 

Quản lý Sản xuất 

 • Quản lý nguồn lực (tiền và thời gian có sẵn)
 • Định nghĩa dịch vụ ( quản lý chi phí)
 • Chi phí sản xuất
 • Định nghĩa bộ hàng (BOM) trong hệ thống phân nhiều cấp 
 • Tính toán chi phí trực tiếp theo số lượng và chi phí vật liệu được sử dụng
 • Phân bố các chi phí gián tiếp phụ thuộc vào sản lượng và chi phí sản xuất
 • Chi phí bán hàng: Chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp
 • Kế hoạch sản xuất & Năng lực sản xuất & Nguồn lực
 • Quản lý công thức sản xuất
 • Sản xuất dây chuyền
 • Sản xuất rời rạc
 • Kiểm soát chi phí theo thời gian thực
 • Tích hợp nhu cầu và năng lực sẵn có
 • Giám sát quá trình sản xuất
 • Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
 • Kiểm soát tại mỗi bước sản xuất
 • Quản lý phân phối hàng

 

Tài chính 

Hệ thống tương thích theo chế độ kế toán.  

Kế toán 

 • Xử lý cuối năm và bắt đầu một kỳ mới
 • Báo cáo cuối kỳ
 • Bút toán
 • Tài khoản ngân hàng
 • Các khoản cam kết, báo nợ, báo có
 • Chuyển khoản, liên ngân hàng (phát hành và in séc, uỷ nhiệm chi, lệnh chuyển tiền)
 • Báo cáo tài chính xuất ra Excel
 • Báo cáo theo chế độ, so sánh báo cáo tài chính các tháng. Lập mức toàn công ty hay các thành viên
 • Báo cáo thu nhập, chi phí hàng tháng, hàng năm và so sánh giữa các tháng, năm.
 • Chi phí theo đơn vị phát sinh.
 • Trực tiếp với các dữ liệu mua hàng, bán hàng, chứng từ thu/chi. Không cần phải truyền dữ liệu từ các module với nhau
 • Sổ thuế GTGT: Đối với các chi nhánh độc lập hoặc phụ thuộc
 • Thiết lập thuế
 • Đối chiếu với ngân hàng
 • Bút toán chi phí nhân viên,
 • Lọc kết quả báo cáo theo khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, vv.
 • Chi phí bán hàng lịch sử

 

Tài sản cố định 

 • Khai báo tài sản, tài sản cố định, giá mua và định giá kế toán
 • Khấu hao đường thẳng như là một tỷ lệ phần trăm hoặc tạm thời
 • Lịch khấu hao 

 

Ngân sách 

 • Liên tục theo dõi chi tiêu và doanh số
 • Định nghĩa của theo kỳ và năm
 • Nhập dữ liệu dễ dàng và trực quan
 • Báo cáo so sánh(thực tế so với ngân sách )
 • Cảnh báo(nếu bạn đạt tới giới hạn của tháng, năm hoặc kỳ nhất định)
 • Báo cáo Hiệu suất hoạt động

 

Hoá đơn 

 • Bán tại trụ sở công ty
 • Điểm bán lẻ hàng hoá
 • Lịch: hóa đơn, xác định các ngày nghỉ, lễ
 • Lịch hóa đơn định kỳ (hàng tháng, hai tuần một lần, hàng tuần )
 • Tự động hóa
 • Giảm giá(đặc thù hoặc cho từng khách hàng hay nhóm khách hàng )
 • Hóa đơn hàng giảm giá
 • Đặt hàng
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Lịch sử Đơn hàng
 • Lịch sử Hóa đơn
 • Hóa đơn theo chu kỳ (ví dụ như mỗi tháng một lần )
 • Bảng giá
 • Báo nợ, báo có (phiếu giảm giá)
 • Báo cáo bán hàng: theo chi nhánh, nhà cung cấp, ngày, tháng, sản phẩm, loại sản phẩm, khu vực bán hàng
 • Huỷ hóa đơn
 • Hoa hồng nhân viên
 • Số tiền phê duyệt theo hạn mức
 • Chiến dịch tiếp thị
 • Dự báo bán hàng
 • Xử lý kết thúc tháng và năm

 

Quản lý công nợ 

 • Tổng số hoặc một phần thanh toán, chọn thanh toán cho các hóa đơn chưa thanh toán. Phân bổ một hoặc nhiều hóa đơn.
 • Thanh toán Tiền mặt, Séc (có in ), lệnh chuyển tiền,....
 • Kiểm tra các định dạng in ấn chứng từ ngân hàng, có thể được định nghĩa cho từng ngân hàng.
 • Lịch sử giao dịch khách hàng.
 • Báo cáo cân đối hợp nhất cho mỗi khách hàng(bù trừ công nợ).
 • Định nghĩa hạn mức tín dụng của khách hàng
 • Định nghĩa cơ chế xử lý tín dụng cho mỗi khách hàng (cảnh báo, ngăn chặn... )

 

Giá thành và chi phí 

 • Gía thành trung bình: Của các giao dịch mua và bán hàng
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận của loại sản phẩm, từng sản phẩm, từng nhà cung cấp, vv

  

Quản lý Khách hàng thân thiết (KHTT) 

 • Quản Lý thẻ Khách Hàng theo mã EAN13
 • Định nghĩa nhiều chương trình KHTT
 • Quản Lý Tích Lũy Điểm và Doanh Số: Theo giá trị giao dịch: X(đồng) được Y (điểm)
 • Quản Lý Nguyên Tắc Thưởng: Dựa trên ngưỡng điểm: M (điểm) nhận phần thưởng N.
 • Quản Lý Trả Thưởng

 

Quản lý Bảo hành, dịch vụ

 

Bảo hành 

 • Nhận hàng bảo hành
 • Nhận dạng hàng bảo hành
 • Quản lý tiến độ bảo hành
 • Trả hàng bảo hành cho khách hàng

 

Dịch vụ 

 • Dịch vụ sửa chữa phần cứng và phần mềm
 • Quản lý báo giá
 • Nhận hàng sửa chữa
 • Quản lý tiến độ sửa chữa
 • Tích hợp phân hệ kế toán thu tiền khách hàng
 • Tích hợp phân hệ kho xuất linh phụ kiện sửa chữa
 • Phân tích doanh số, trả thưởng nhân viên

 

Tích hợp hệ thống chăm sóc khách hàng 

 • Trao đổi báo giá, tiến độ sửa chữa cho khách hàng
 • Nhắc nhở nhân viên kỹ thuật theo tiến độ cam kết
 • Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa

 

Bán lẻ trên máy POS, TABLET 

Bán hàng POS 

 • Khai báo các điểm bán lẻ, bảng giá bán lẻ, máy bán lẻ, thu ngân tại các điểm
 • Khai báo giao diện bán hàng, sản phẩm bán, đơn vị tính
 • Bán hàng: phiếu bán lẻ, thu tiền, trả lại tiền thừa khách hàng, kiểm sổ quỹ thu ngân, nộp tiền quỹ
 • Tổ chức CSDL riêng lẻ cho các điểm bán lẻ
 • Bán lẻ trên web
 • Bán lẻ trên màn hình máy tính cảm ứng (touch screen)
 • Có thể tổ chức CSDL bán lẻ riêng lẻ, đồng bộ với dữ liệu ERP

 

Bán hàng bằng Tablet 

 • Bán hàng trên Tablet chạy Android qua 3G hoặc wifi
 • Đặt hàng, giành hàng, xem và truy vấn thông tin
 • In phiếu đặt hàng trực tiếp
 • Cùng lúc có thể tiếp nhiều khách hàng
 • Tích hợp thông tin hình ảnh và kỹ thuật sản phẩm
 • Bảo mật thông tin

                        

Tích hợp hệ thống Bán hàng online 

 • Tích hợp bảng giá bán
 • Tiếp nhận các đơn đặt hàng từ hệ thống đặt hàng online
 • Bán hàng từ xa hoặc giao tận nơi
 • Khách hàng chyển  khoản hoặc thu tiền khi giao hàng
 • Quản lý người giao hàng, tiến độ vận chuyển hàng hoá
 • Quản lý, đối chiếu tiền thu với hàng hoá đã xuất chuyển khách hàng                           

  

Báo cáo phân tích

Gía thành & Lợi nhuận 

 • Tính toán chi phí bán hàng trong mỗi dòng hóa đơn
 • Chi phí trung bình là tạo ra như một kết quả tự động của các giao dịch mua và bán
 • Báo cáo tất cả các tính năng
 • Sản phẩm bán hàng tháng
 • Báo cáo theo trung tâm Chi phí
 • Báo cáo tài chính.
 • Doanh số bán hàng của nhân viên bán hàng
 • Trả hàng nhà cung cấp
 • Lợi nhuận sản phẩm
 • Chi phí dự án
 • Lợi nhuận Dự án
 • Theo dõi dự án
 • Chi phí định mức: Mục tiêu cho chi phí theo bộ phận
 • KPI(chỉ số hoạt động ) có sẵn khi cấu hình hệ thống & theo nhu cầu khách hàng
 • Báo cáo quan hệ khách hàng
 • Lợi nhuận của loại sản phẩm, sản phẩm, từng nhà cung cấp, vv
 • Xuất báo cáo sang Excel và PDF
 • Khả năng tạo ra bất kỳ báo cáo theo nhu cầu

 

Tích hợp hệ thống quản lý tài liệu Alfresco 

Alfresco là một trong những hệ ECM(Enterprise Content Management) phổ biến và mạnh nhất thế giới, Alfresco là hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở được các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng rất phổ biến hiện nay trong việc quản lý hoạt động của đơn vị mình. Alfresco cung cấp khả năng quản lý nội dung tài liệu, hợp tác, hồ sơ quản lý, kiến thức chung, quản trị nội dung web và hình ảnh… Alfresco là giải pháp quản lý toàn diện cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật

 • Thừa hưởng ưu thế của mã nguồn mở
 • Lưu trữ (và tích hợp) nội dung với các chuẩn hiện đại
 • Kiến trúc có thể mở rộng với các chuẩn mở
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Có cơ chế mạnh mẽ kiểm soát truy cập dữ liệu
 • Cung cấp sẵn các dịch vụ tương tác với nội dung
 • Cho phép xây dựng các tiến trình quản lý tự động
 • Cho phép tích hợp các ứng dụng khác của đơn vị, như tích hợp vào Portal, website…
 • Tích hợp với AD-KEEPER: Một tài liệu có thể được chia sẻ dùng chung giữa 2 ứng dụng

 

Các chức năng chính 

 • Quản lý văn bản
 • Quản lý công văn
 • Quản lý công việc
 • Quản lý tài liệu điện tử
 • Quản lý dự án
 • Lịch cơ quan
 • Lịch cá nhân
 • Nhắc việc
 • Thư viện tài liệu
 • Quản lý khách hàng
 • Báo cáo tuần
 • Tin nhắn nội bộ
 • Diễn đàn
 • Thư viện ảnh
 • Thông báo nội dung
 • Tin tức
 • Nhật ký thành viên

 

Yêu cầu kỹ thuật

 Các máy chủ ứng dụng được sử dụng để phân phối các ứng dụng "Swing", quản lý ứng dụng, "Web", quy trình kế toán, xử lý sinh báo cáo, và xử lý tính cung ứng hàng hoá.

Các máy chủ cơ sở dữ liệu xử lý các kho lưu trữ (dữ liệu meta ) cũng như các dữ liệu danh mục và dữ liệu giao dịch.

 Yêu cầu máy chủ tối thiểu 

 • CPU: 2 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 16 GB
 • Ổ cứng: 300 GB
 • Hệ điều hành: SuSE Linux
 • Java JDK 1.7

 Yêu cầu máy trạm tối thiểu 

 • CPU: 2 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 1GB
 • Ổ cứng: N/A
 • Hệ điều hành Windows: XP, Vista, Windows 7
 • Hệ điều hành Linux: Ubuntu o SuSE
 • Java JRE 1.6 (nếu chạy giao diện client)

 Yêu cầu mạng 

 • LAN: 100MByte/s
 • Internet: 1MBit/s, Firefox 3.0 trở lên

 

Các bước tiếp theo

 Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin hãy liên hệ chúng tôi

 http://vhc.com.vn

Công ty cổ phần phần mềm công nghệ cao Việt Nam (VHCSOFT JSC)

VPGD: Số 7/146 Ngõ Quan Thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+844) 3513 3878          Fax: (+844) 3513 3879

Email:              contact@vhc.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iBoxNAV

Dễ dàng quản lý đội xe với Hệ thống giám sát hành trình iBoxNAV
Demo

Sản phẩm & Dịch vụ

AD-Keeper Giải pháp tích hợp Quản lý doanh nghiệp

AD-Keeper Giải pháp tích hợp Quản lý doanh nghiệp

AD-KEEPER cung cấp một loạt lớn các chức năng tích hợp vào một nền...

Ứng dụng tìm và gọi ship (F-Ship)

Ứng dụng tìm và gọi ship (F-Ship)

Nắm bắt được xu thế phát triển của thị trường,  Công Ty Cổ Phần...

Quản lý kênh phân phối và bán hàng (DMS)

Quản lý kênh phân phối và bán hàng (DMS)

Hệ thống quản lý kênh phân phối và bán hàng (DMS)

Ứng dụng Giám sát hành trình iBoxNAV for Android

Ứng dụng Giám sát hành trình iBoxNAV for Android

Cùng với sự bùng nổ của điện thoại thông minh (Smartphone), các ứng...

Taxi360 - Ứng dụng gọi Taxi

Taxi360 - Ứng dụng gọi Taxi

Taxi 360 là ứng dụng nhằm giúp cho người dùng có thể sử dụng dịch...

Hỗ trợ khách hàng

Thông tin hỗ trợ khách hàng

Thông tin hỗ trợ khách hàng

Thông tin liên hệ khi có thắc mắc