vhc.com.vn

admin

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain

Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến dần lấn át truyền hình. Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến …

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain Read More »

VHCSoft – tổng kết năm 2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

Tuyển dụng 3

SOFTWARE DEVELOPER (02) Làm việc với nhóm phát triển phần mềm để thiết kế, phát triển và test phần mềm ứng dụng. Tham gia vào tất cả các pha phát triển phần mềm (đặc tả yêu cầu, phát triển, chuyển giao và hỗ trợ).

Tuyển dụng 2

SOFTWARE DEVELOPER (02) Làm việc với nhóm phát triển phần mềm để thiết kế, phát triển và test phần mềm ứng dụng. Tham gia vào tất cả các pha phát triển phần mềm (đặc tả yêu cầu, phát triển, chuyển giao và hỗ trợ).

Tuyển dụng

SOFTWARE DEVELOPER (02) Làm việc với nhóm phát triển phần mềm để thiết kế, phát triển và test phần mềm ứng dụng. Tham gia vào tất cả các pha phát triển phần mềm (đặc tả yêu cầu, phát triển, chuyển giao và hỗ trợ).

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain

Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến dần lấn át truyền hình. Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến …

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain Read More »

VHCSoft – tổng kết năm 2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain

Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến dần lấn át truyền hình. Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến …

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain Read More »