vhc.com.vn

Quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” nhờ công nghệ AI, Blockchain

Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến dần lấn át truyền hình.

Khi các công nghệ như AI, Blockchain dần trở nên phổ biến trong tiếp thị của doanh nghiệp, ngân sách cho quảng cáo trực tuyến dần lấn át truyền hình.