vhc.com.vn

Giải pháp phần mềm
Uy tín - chất lượng

Dịch vụ ứng dụng di động

– Fship
– Giám sát hành trình IboxNav
– VhcSoft Work 
– Taxi 360
– smartW

Dịch vụ ứng dụng web

– VhcSoft Work
– Giám sát hành trình IboxNav
– Cặp lá yêu thương 
– Công nghệ thông tin
– SmartW 

Dịch vụ hệ thống tích hợp

Chúng tôi có kinh nghiệm trợ giúp khách hàng về kiến trúc, thiết kế và phát triển kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và các giải pháp nền tảng tích hợp khác để cho phép chia sẻ và quản lý thông tin giữa các đối tác kinh doanh, quy trình và hệ thống – và giúp kích hoạt hiệu quả đầu cuối kết thúc các quy trình kinh doanh.

Cung cấp chuyên gia tư vấn tin học hỗ trợ chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp các nhân sự IT cao cấp, có chuyên môn cao và các chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, làm việc tại chỗ của khách hàng, qua đó xây dựng, tư vấn các giải pháp mới mẻ hơn.